Xiaomi Zhenmi หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล

หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล Xiaomi Zhenmi สุดยอดหม้อหุงข้าวอบไอน้ำ เพื่อคนรักสุขภาพที่แท้จริง มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก Xiaomi ช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 44 % อบไอน้ำในอุณหภูมิสูงแบบรอบ 360 องศา ช่วยให้ข้าวหอมน่าทาน แต่ไม่หวาน

Xiaomi หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล
Xiaomi Zhenmi หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล

หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล Xiaomi ใช้เทคโนโลยีในการแยกซุปน้ำข้าว ที่จดสิทธิบัตรแล้วของ Xiaomi แป้งจะถูกละลายอย่างสมบูรณ์และแยกออกลงสู่กล่องด้านล่าง ให้ผลลัพธ์ในการลดน้ำตาลจากข้าวได้มากกว่าผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวอื่น ๆ ในท้องตลาด ถึง 33% มากสุดที่ 44%

เช็คราคา / สั่งซื้อสินค้า

Xiaomi Zhenmi
Xiaomi Zhenmi Steam Rice Cooker

หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล Zhenmi สามารถหุงข้าวได้สุกภายใน 22 นาที เร็วกว่าหม้อหุงข้าวแบบทั่วไปเกือบ 2 เท่า โดยหม้อหุงข้าวทั่วไปใช้เวลานานถึง 40 นาที นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล ทำอาหารอย่างอื่นได้อีก เช่น โจ๊ก อาหารทะเล ผักนึ่ง ซุปสตูว์ ภายในหม้อเดียว เรียบง่ายและรวดเร็ว 

สามารถใช้ระบบอัจฉริยะในการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้ถึง 12 ชั่วโมง ตัวหม้อมีความจุขนาด 3 ลิตร เพียงพอในการหุงข้าวสำหรับคน 6 คน

เช็คราคา / สั่งซื้อสินค้า